frplende

Strategia wzornicza narzędziem wzrostu konkurencyjności firmy Gaia Sp. z o.o. - GAIA

EU_all1 „GAIA” Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, 15-111, Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 6 uzyskała wsparcie z Funduszy Europejskich na projekt nr POPW.01.04.00-20- 0006/16 pn. „Strategia wzornicza narzędziem wzrostu konkurencyjności firmy Gaia Sp. z o.o.” objęty umową o dofinansowanie nr POPW.01.04.00-20- 0006/16-00 z dnia 27.03.2017r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję Celem projektu jest zwiększenie potencjału przedsiębiorstwa w zakresie właściwego zarządzania wzornictwem w spółce oraz wzrost wykorzystywania wzornictwa w działalności przedsiębiorstwa. Planowanymi efektami realizacji projektu są: - wzrost przychodów przedsiębiorstwa, - zbudowanie nowej marki bielizny, - wprowadzenie na rynek około 20 nowych wzorów bielizny, - uruchomienie nowych kanałów dystrybucji sprzedaży detalicznej, - wprowadzenie lepszej komunikacji z rynkiem, - wzrost zainteresowania asortymentem wśród odbiorców detalicznych, - uzyskanie wiedzy analitycznej preferencji handlowych klientów Wartość projektu: 65 190,00 zł Dofinansowanie 45 050,00 złPodręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji