frplende

Polska gospodarka eksportem stoi - GAIA

Przedstawiciele firmy GAIA, na czele z Andrzejem Kuźmickim- Prezesem Zarządu, wzięli udział w debacie zorganizowanej przez dziennik Rzeczpospolita. Debata nosiła temat „Polska gospodarka eksportem stoi – jak eksportowe przeboje z Polski wschodniej podbijają zagraniczne rynki". Spotkanie przedstawicieli firm z terenów Polski Wschodniej prowadzących działalność eksportową jest dobrym sposobem na zdobycie nowej wiedzy oraz wymianę doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami. Poniżej fragmenty artykułu.„Coraz lepiej radzą sobie małe i średnie firmy z branży maszynowej, meblowej i bieliźniarskiej. W tej ostatniej działa białostocka spółka Gaia, produkująca ekskluzywną damską bieliznę. Według jej prezesa Andrzeja Kuźmickiego Podlasie jest bardzo dobrym miejscem do inwestowania w produkcję m.in. dzięki stosunkowo niskim kosztom pracy i dostępności wykwalifikowanych pracowników.– Mamy dobre szkoły, duże zasoby ludzi kreatywnych. W naszej branży ma to kolosalne znaczenie – stwierdził Kuźmicki.Ważna okazała się chęć współdziałania firm dla zdobywania rynków. Podlaskie firmy bieliźniarskie, dzięki promocji m.in. poprzez Podlaski Klaster Bielizny, docierają z produktami do wielu krajów.”„W zagranicznej ekspansji małych i średnich firm dużą rolę odgrywać będzie wsparcie państwa promującego za granicą polską gospodarkę. Rząd w latach 2012–2015 przeznaczył na to 360 mln zł. Wsparcie dostaje m.in. 15 branż skutecznie eksportujących. Wspierana jest ekspansja na siedem rynków perspektywicznych. Ale przedsiębiorcy sami powinni szukać możliwości dotarcia do przyszłych odbiorców. Gaia do poszukiwania kontrahentów wykorzystuje specjalnie przystosowane narzędzia internetowe.– Dzięki temu, będąc małą firmą z Podlasia, możemy kontaktować się z każdą dużą czy małą firmą ze świata – tłumaczył Kuźmicki.”„– Jesteśmy jednym z nielicznych producentów w branży, w której europejski rynek zalewają tanie towary z Chin. Jeśli jednak przebijemy się do konkretnych odbiorców, możemy mieć nieograniczony rynek zbytu – dodał Kuźmicki.”Źródło: A. Woźniak, „Małe firmy to mocne marki”, Rzeczpospolita, 23.09.2014 r. http://archiwum.rp.pl/artykul/1255124-Male-firmy--to-mocne-marki.html