frplende

DOTACJE NA INNOWACJE – OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU - GAIA

DOTACJE NA INNOWACJE – OGŁOSZENIE O POSTĘPOWANIU GAIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu ofertowym na: nabycie sprzętu komputerowego w ramach projektu „Wdrożenie systemu B2B w firmie Gaia w celu przyspieszenia i automatyzacji procesów handlowych”
Termin składania ofert: od 1.07.2014r. do 14.07.2014r. do godz. 15:00/termin nieprzekraczalny
Rozpatrzenie ofert: do dn. 15.07.2014r.
Sposób składania ofert: drogą pocztową lub osobiście na adres: GAIA Sp. z o.o., ul. Waryńskiego 26,15-461 Białystok, bądź mailowo na adres: gaia@gaia.com.pl (decyduje data wpływu) Dokumenty: Zapytanie ofertowe (link)

Prezes Zarządu GAIA Sp. z o.o.